Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Článek: Použití REDelios PBM panelu v prevenci a léčbě melanomu: Odborný přehled

Použití REDelios PBM panelu v prevenci a léčbě melanomu: Odborný přehled

Použití REDelios PBM panelu v prevenci a léčbě melanomu: Odborný přehled

Úvod

Fotobiomodulace (PBM) pomocí červeného světla je stále více zkoumána jako potenciálně efektivní metoda v boji proti rakovině kůže, zejména melanomu. REDelios PBM panel je jedním z moderních zařízení, které využívá tuto technologii. Tento článek shrnuje poznatky z několika studií, poskytuje ucelený pohled na účinnost REDelios panelu v prevenci a léčbě melanomu a předkládá doporučení pro jeho použití.

Přehled relevantních studií

1. Inhibice melanomu pomocí červeného světla (Austin et al., 2022):

   - Tato studie prokázala, že červené světlo má schopnost inhibovat proliferaci melanomových buněk a ovlivňovat nádorové mikroprostředí. Výsledky naznačují, že fototerapie červeným světlem (RL) zvyšuje apoptózu a oxidační stres v melanomových buňkách a zároveň posiluje imunitní odpověď organismu.

2. LED fotoprevence (Barolet et al., 2009):

   - Studie se zaměřila na vliv opakované expozice červenému světlu na kožní reakci po UVB záření. Bylo zjištěno, že červené světlo může snížit minimální erytémovou dávku (MED) a tím chránit pokožku před poškozením způsobeným UV zářením.

3. Transcriptomická analýza ochranných účinků červeného světla (Kim et al., 2019):

   - Tato studie identifikovala geny, které jsou modulovány červeným světlem a hrají roli v ochraně proti UVB poškození. Červené světlo zvyšuje adaptivní odpověď na oxidační stres a podporuje opravné mechanismy DNA.

4. Červené světlo a DNA oprava (Greene et al., 1998):

   - Výzkum ukázal, že červené světlo může aktivovat procesy opravy DNA a tím snížit buněčné poškození způsobené UV zářením.

5. Melanoma is not caused by sunlight (Christophers, 1998):

   - Allen J. Christophers ve své studii zjistil, že melanom není primárně způsoben slunečním zářením. Studie ukázala, že genetické faktory a jiné environmentální vlivy hrají klíčovou roli ve vzniku melanomu, což mění tradiční pohled na sluneční záření jako hlavního viníka.

Doporučené použití REDelios PBM panelu

Na základě dostupných vědeckých poznatků a přesvědčivých výsledků studií lze doporučit následující použití REDelios PBM panelu:

1. Prevence poškození kůže UV zářením:

   - Pravidelné použití REDelios PBM panelu před expozicí UV záření (např. před pobytem na slunci nebo v soláriu).
   - Doporučená frekvence: 2-3x týdně, vždy před očekávanou expozicí UV záření.
   - Délka terapie: 10-15 minut na sezení.

2. Podpora léčby melanomu:

   - Použití REDelios PBM panelu jako doplněk standardní léčby melanomu (chirurgie, chemoterapie, radioterapie, imunoterapie).
   - Doporučená frekvence: 3-5x týdně, ideálně v koordinaci s onkologem.
   - Délka terapie: 15-20 minut na sezení.

3. Preventivní použití u vysokorizikových skupin:

   - Pravidelné použití REDelios PBM panelu u osob se zvýšeným rizikem melanomu (např. lidé s mnohočetnými atypickými névy, genetickou predispozicí, historií opakovaných spálení kůže).
   - Doporučená frekvence: 2-3x týdně.
   - Délka terapie: 10-15 minut na sezení.

Závěr

Začlenění REDelios PBM panelu do preventivních a léčebných strategií představuje slibný přístup ke zlepšení ochrany kůže a léčby melanomu. REDelios PBM panel je neinvazivní a bezpečná metoda s minimem vedlejších účinků, což z něj činí atraktivní volbu pro pacienty i lékaře.
Dostupné důkazy naznačují, že PBM pomocí REDelios panelu může hrát důležitou roli v boji proti melanomu a zlepšení kvality života pacientů. Nicméně, před zahájením terapie je vždy vhodné konzultovat svůj zdravotní stav a individuální plán s dermatologem nebo onkologem.
S ohledem na rostoucí incidenci melanomu je důležité využít všechny dostupné preventivní a léčebné nástroje. REDelios PBM panel se jeví jako účinný doplněk komplexního přístupu k prevenci a léčbě melanomu, který zahrnuje i další opatření jako jsou pravidelné kontroly kůže, ochrana před sluncem a zdravý životní styl.
Další klinické studie jsou nezbytné pro plné pochopení a optimalizaci účinků REDelios PBM panelu v praxi. Nicméně, již nyní lze tento nástroj doporučit jako součást moderního arsenálu v boji proti melanomu.
Pro více informací doporučujeme prostudovat studie dostupné na [PubMed: LED photoprevention](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18306161/), [Protective effects of red light](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30956030/), a [Red light and DNA repair](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9764844/).

Napsat komentář

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.

Více novinek

Zdravý jídelníček v souladu s přírodou: Primární role světla a správných živin
strava

Zdravý jídelníček v souladu s přírodou: Primární role světla a správných živin

V naší snaze o optimální zdraví a vitalitu často klademe velký důraz na výběr správných potravin. Ačkoli je kvalita stravy nepochybně důležitá, nejnovější výzkumy naznačují, že existuje ještě zák...

Více informací
Nastartujte svůj metabolismus a probuďte své zdraví s léčivou silou červeného světla

Nastartujte svůj metabolismus a probuďte své zdraví s léčivou silou červeného světla

Představte si, že držíte v rukou klíč k lepšímu zdraví, štíhlejší postavě, jiskřivější pleti a zářivějším vlasům. Klíč, který odemyká dveře k výkonnějšímu mozku, zdravějšímu trávení a vášnivějším...

Více informací
Bioelektrické mechanismy regenerace: Kritická role stejnosměrných proudů a feroelektrických vlastností v regulaci buněčné diferenciace a tkáňové homeostázy

Bioelektrické mechanismy regenerace: Kritická role stejnosměrných proudů a feroelektrických vlastností v regulaci buněčné diferenciace a tkáňové homeostázy

MUDr. Robert O. Becker, průkopník v oblasti regenerativní medicíny a bioelektromagnetismu, svými experimenty významně přispěl k pochopení role bioelektrických jevů v regulaci klíčových buněčných ...

Více informací