Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Článek: Jak nás každodenní vystavení elektromagnetickému záření ovlivňuje? Možná více, než si myslíme

Jak nás každodenní vystavení elektromagnetickému záření ovlivňuje? Možná více, než si myslíme

Jak nás každodenní vystavení elektromagnetickému záření ovlivňuje? Možná více, než si myslíme

V dnešní době jsme neustále obklopeni bezdrátovými technologiemi, jako jsou WiFi sítě a mobilní zařízení. Ty vysílají vysokofrekvenční elektromagnetické záření (EMR), kterému jsme vystaveni prakticky nepřetržitě. Rostoucí počet studií přitom naznačuje, že toto záření může mít negativní dopady na naše zdraví, zejména na fungování mitochondrií a kognitivní funkce.

Co se děje v našem těle při vystavení EMR?

Nedávná studie na potkanech ukázala, že vystavení EMR o frekvenci 2450 MHz, což je hodnota velmi blízká běžně používané frekvenci 2,4 GHz u WiFi sítí, může vést k:
1. Narušení mitochondriálních funkcí a integrity
2. Zvýšení exprese amyloidního beta proteinu a uvolňování cytochromu-c
3. Aktivaci apoptotických faktorů (kaspáza-9 a -3) v hipokampu
4. Snížení hladin acetylcholinu a zvýšení aktivity acetylcholinesterázy
Tyto změny se projevily významnými kognitivními deficity u zkoumaných zvířat. I když jsou potřeba další studie pro potvrzení těchto účinků u lidí, je zřejmé, že bychom potenciální rizika spojená s vystavením EMR neměli podceňovat.

Jsme v ohrožení?

WiFi sítě a mobilní zařízení jsou dnes všudypřítomné a mnoho z nás je vystaveno jejich záření po značnou část dne. Frekvence, které používají (2,4 GHz pro WiFi, 700-2600 MHz pro 4G LTE), se přitom pohybují v podobném rozmezí jako ty, které měly negativní účinky ve zmíněné studii.
S příchodem 5G sítí navíc dochází k rozšíření využívaného frekvenčního spektra až do pásma 24-86 GHz. Dlouhodobé účinky těchto vysokých frekvencí na lidské zdraví jsou přitom zatím málo prozkoumané.

Co s tím můžeme dělat?

I když se vystavení EMR v dnešním světě nelze zcela vyhnout, existují kroky, které můžeme podniknout pro minimalizaci potenciálních rizik:
1. Omezení expozice: Zkuste snížit čas strávený v blízkosti zařízení vysílajících EMR, zejména pokud nejsou nezbytně nutná. Například nenechávejte WiFi zapnutou přes noc a nenoste mobilní telefon neustále v kapse.
2. Vzdálenost od zdroje: Intenzita EMR klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje. I malé zvětšení odstupu od vysílajících zařízení může významně snížit vaši expozici.
3. Použití kabelových alternativ: Kde je to možné, zvažte použití kabelových spojení namísto bezdrátových. Například ethernet místo WiFi nebo kabelová sluchátka místo Bluetooth.
4. Podpora dalšího výzkumu: Je důležité pokračovat ve zkoumání potenciálních zdravotních dopadů EMR a hledat způsoby, jak vyvíjet bezpečnější technologie. Podpořte tento výzkum a buďte informováni o nejnovějších poznatcích.

Závěr

I když si vážíme pohodlí a výhod, které nám bezdrátové technologie přinášejí, neměli bychom ignorovat potenciální rizika spojená s dlouhodobým vystavením elektromagnetickému záření. Rostoucí vědecké poznatky naznačují, že toto záření může negativně ovlivňovat naše zdraví na buněčné úrovni, s možnými dopady na kognitivní funkce a celkovou vitalitu.
Je na čase, abychom si tato rizika uvědomili a začali podnikat kroky k minimalizaci naší expozice. Zároveň bychom měli podporovat další výzkum v této oblasti a usilovat o vývoj bezpečnějších technologií. Pouze informovaným a proaktivním přístupem můžeme chránit naše zdraví v době všudypřítomných bezdrátových sítí a zařízení.​​​​​​​​​​​​​​​​

Napsat komentář

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.

Více novinek

Zdravý jídelníček v souladu s přírodou: Primární role světla a správných živin
strava

Zdravý jídelníček v souladu s přírodou: Primární role světla a správných živin

V naší snaze o optimální zdraví a vitalitu často klademe velký důraz na výběr správných potravin. Ačkoli je kvalita stravy nepochybně důležitá, nejnovější výzkumy naznačují, že existuje ještě zák...

Více informací
Nastartujte svůj metabolismus a probuďte své zdraví s léčivou silou červeného světla

Nastartujte svůj metabolismus a probuďte své zdraví s léčivou silou červeného světla

Představte si, že držíte v rukou klíč k lepšímu zdraví, štíhlejší postavě, jiskřivější pleti a zářivějším vlasům. Klíč, který odemyká dveře k výkonnějšímu mozku, zdravějšímu trávení a vášnivějším...

Více informací
Bioelektrické mechanismy regenerace: Kritická role stejnosměrných proudů a feroelektrických vlastností v regulaci buněčné diferenciace a tkáňové homeostázy

Bioelektrické mechanismy regenerace: Kritická role stejnosměrných proudů a feroelektrických vlastností v regulaci buněčné diferenciace a tkáňové homeostázy

MUDr. Robert O. Becker, průkopník v oblasti regenerativní medicíny a bioelektromagnetismu, svými experimenty významně přispěl k pochopení role bioelektrických jevů v regulaci klíčových buněčných ...

Více informací