Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Red light therapy: Improving skin, energy and sleep

Terapie červeným světlem: Zlepšení pleti, energie a spánku

Red light therapy: Improving skin, energy and sleep

Red Light Therapy: Improve skin, energy and sleep
You may have heard of red light therapy and its potential to create a more youthful,
glowing skin, but you may not be aware of all its health benefits. Red light therapy is a therapeutic technique that uses red, low-level wavelengths of light. It has many health benefits including reduced pain and inflammation, improved skin elasticity, skin health and skin glow, increased hair growth, better sleep and more energy.

What is Red Light Therapy?
Red Light Therapy (RLT) is a powerful therapeutic technique and alternative healing method. It uses red, low-level wavelengths of light for a variety of therapeutic purposes, including wound healing, scarring and other skin problems, inflammation, pain, hair growth, and sleep quality. Red light therapy was originally used in the 1990s by scientists to grow plants in space because of its ability to promote photosynthesis and plant growth. Further research and experience have found that the changes affect cellular redox status and function and positively affect their photosensitivity, leading to a number of health benefits. Today it is widely cited for its therapeutic benefits. It is used in the medical setting for skin conditions, wounds and side effects of chemotherapy, in salons for cosmetic skin problems and even in the personal home setting for any desired benefits

How does red light therapy work?

Red light therapy is a low-level laser therapy that is a form of photobiomodulation.

Photobiomodulation refers to the use of light to modulate our biology. This process exposes your body to low-wavelength red lights that penetrate deep into the skin. Unlike ultraviolet (UV) rays from the sun, RLT is safe and will not burn the skin. You won't get a tan or sun burn, instead you will receive all the benefits of red light deep inside at the cellular level while standing or sitting a few inches away from the RLT device. This process can help increase cellular energy and antioxidants in your body. Research has shown that through red light therapy, mitochondria in skin cells are able to absorb beneficial light particles, generate more ATP energy, and are able to supply all cells with energy. Since your body is able to use this extra energy for rejuvenation and repair, this energy provided by your
cells can contribute to the many positive benefits of RLT.

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

More news

Využití potravy a tukových rezerv v těle pro produkci metabolické vody a energie
strava

Využití potravy a tukových rezerv v těle pro produkci metabolické vody a energie

Když naše tělo zpracovává potravu, kterou jsme snědli, a také využívá uložené zásoby tuků, dochází k produkci nejen energie, ale i metabolické vody. Metabolická voda je speciální typ vody, známý ...

Read more
Jak cirkadiánní rytmus ovlivňuje kojení a vývoj dítěte
Cirkadiánní rytmy

Jak cirkadiánní rytmus ovlivňuje kojení a vývoj dítěte

Kojení je jedním z nejintimnějších a nejpřirozenějších aspektů mateřství, který přináší prospěch jak matce, tak dítěti. V posledních letech vědecké studie odhalily fascinující souvislost mezi koje...

Read more
Význam Hořčíku pro Zdravé Stárnutí
Vitamíny a minerály

Význam Hořčíku pro Zdravé Stárnutí

Hořčík je klíčovým minerálem, který hraje zásadní roli v mnoha tělesných funkcích a procesech. S přibývajícím věkem se však jeho hladina v těle často snižuje, což může mít dalekosáhlé důsledky n...

Read more